คนหัวล้านชอบใจ! ผลวิจัยชี้ฉลาดกว่าคนผมดก

2017-08-11 10:00:56

คนหัวล้านชอบใจ! ผลวิจัยชี้ฉลาดกว่าคนผมดก

ผลวิจัยเผยคนหัวล้านมีแนวโน้มฉลาดและประสบความสำเร็จมากกว่าคนผมดก

Independent เปิดเผยบทความผลวิจัยของ Albert Mannes ตำแหน่ง Data Scientist จาก University of Pennsylvania ที่ปัจจุบันทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชายที่มีศรีษะล้านกับมุมมองและทัศนคติของผู้คน โดยเฉพาะในสังคมอเมริกันนั้นผู้ชายที่โกนผมหรือศีรษะล้านมักจะถูกมองในมุมของความมีอำนาจ, มั่นใจ, น่าเกรงขามและน่าเชื่อถือมากกว่าปกติ รวมทั้งในสังคมอเมริกันนั้น มีดารานักแสดงไร้ผมมากมายที่โดดเด่นในวิชาชีพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น The Rock, Bruch Willis, Samuel L. Jackson ยังไม่รวมถึง Jeff Bezos หรือว่าผู้ก่อตั้ง Netscape อย่าง Marc Andereessen

ทั้งนี้ ผลการทดลองนั้นมาจากตัวของ Mannes เองล้วน ๆ ที่ลุกขึ้นมาโกนผมเกลี้ยงเกลาและสังเกตความเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของคนรอบข้างที่มีต่อเขา ซึ่งปรากฏว่าเขาได้รับความเคารพมากขึ้นจริง ๆ แต่ถึงอย่างนั้น Mannes ก็ไม่ได้ชี้ช่องว่าให้ชายทุกคนที่ผมบางรีบไปโกนหัวเกลี้ยงเมื่อเขาเองก็ได้สรุปว่า ผู้ชายศีรษะล้านนั้นจะดูแก่ลงไปจากอายุจริงราว 4 ปี และลดความดึงดูดภายนอกจากเพศตรงข้ามลงไปเช่นกันแท็กที่เกี่ยวข้อง