สนช.ไฟเขียว 7 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2017-08-10 23:50:28

สนช.ไฟเขียว 7 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Advertisement

สนช.ประชุมลับลงมติเห็นชอบกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 7 คน พร้อมเห็นชอบ “เข็มชัย ชุติวงศ์”เป็นอัยการสูงสุดคนใหม่

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ประชุมลับนานกว่า 3 ชั่วโมง มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน คือ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.จินดา มหัทธนวัฒน์ อดีตรอง ผอ.สำนักงบประมาณ พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนได้รับคะแนนสนับสนุนกว่า 200 คะแนนทุกคน

จากนั้นการประชุม สนช.ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยประชุมลับและมีมติเห็นชอบให้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุดอาวุโสลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ด้วยคะแนนเสียง 198 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 งดออกเสียง 5  
นายเข็มชัย ชุติวงศ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง