กฟน.เดินหน้าขับเคลื่อนการเป็น "มหานครอัจฉริยะ Smart Metro Grid

2019-10-02 21:34:41

กฟน.เดินหน้าขับเคลื่อนการเป็น "มหานครอัจฉริยะ Smart Metro Grid