“ศรีสุวรรณ”จ่อยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบ “พิเชษฐ”ยื่นทรัพย์สินไม่ครบ

2019-10-02 10:50:04

“ศรีสุวรรณ”จ่อยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบ “พิเชษฐ”ยื่นทรัพย์สินไม่ครบ

“ศรีสุวรรณ”จ่อยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ “พิเชษฐ” ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่ครบถ้วน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่งที่ผ่านมานั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ทยอยตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. พบข้อสงสัยในบัญชีทรัพย์สินของนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ซึ่งได้ยื่นแจ้งบัญชีต่อ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2562 โดยเฉพาะการเป็นกรรมการหรือถือหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ชำระบัญชีและหรือยังไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทไม่ครบถ้วนตามหลักฐานที่ปรากฎ ซึ่งนายพิเชษฐรายงานว่าถือหุ้นในบริษัทร้างจำนวน 5 บริษัท แต่ข้อเท็จจริงจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า นายพิเชษฐถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ถึง 7 บริษัท รวมทั้งไม่ปรากฎว่ามีการแจ้งว่ามีบัตรเครดิตหรือการเบิกเงินเกินบัญชีตามแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนดด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ตาม ม.114 ของ พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ป.ป.ช.อาจเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย ซึ่งอาจมีความผิดตาม ม.167 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งอาจมีผลต่อการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.101 ได้ในที่สุด โดยสมาคมจะเดินทางไปยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ในวันพฤหัสที่ 3 ต.ค. เวลา 10.30 น.

แท็กที่เกี่ยวข้อง