ทุ่ม 1,000 ล้านปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน

2017-08-10 15:45:00

ทุ่ม 1,000 ล้านปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน

เดินหน้าปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน ใช้งบเบื้องต้น 1,000 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.2562

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุม ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน(S6) โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (บีทีเอส) และนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. ร่วมประชุม

นายวันชัย กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติจะไม่ย้าย ไม่ยกเลิกสถานีรถไฟฟ้าสถานีตากสิน(S6) แต่จะแก้ไขปัญหาสถานีโดยปรับเปลี่ยนทางเดินรถจากช่องทางเดี่ยวบนสะพานเป็นช่องทางคู่ และเพิ่มชานชาลาให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องเจาะช่องผิวจราจรบนสะพานด้านในกว้าง 1.8 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร จำนวน 6 ช่อง และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรบนสะพานจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นสะพานทดแทนกว้าง 1.8 เมตร ระยะทาง 230 เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์บนสะพาน ซึ่งในขั้นแรกดำเนินการได้พิจารณาถึงแนวทางการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ยานพาหนะบนสะพาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างพื้นสะพานทดแทนด้านปีกนอกของสะพานทั้งสองฝั่งให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการขายขานชาลาและช่องทางวิ่งรถไฟฟ้าเป็นทางวิ่งคู่




ขณะนี้รูปแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการออกแบบรายละเอียดการดำเนินโครงการ โดยโครงการปรับปรุงสถานีดังกล่าวจะใช้เวลาในการดำเนินการ 27 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย.2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.2562 งบประมาณในการปรับปรุงสถานีเบื้องต้น 1,000 ล้านบาทโดย กทม.จะร่วมกับบีทีเอสในการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ สถานีรถไฟฟ้าตากสิน(S6) ถือว่ามีความสำคัญต่อการคมนาคมสามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้ ทั้ง รถ ราง เรือ กทม. จึงมีโครงการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สถานีให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใช้สัญจร รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คต่อไปในอนาคตด้วย 





แท็กที่เกี่ยวข้อง