สิงคโปร์เริ่มใช้กฎหมายต้าน "ข่าวปลอม"

2019-10-02 05:20:46

สิงคโปร์เริ่มใช้กฎหมายต้าน "ข่าวปลอม"

กฎหมายต่อต้าน "ข่าวปลอม" ของสิงคโปร์ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 ต.ค. ท่ามกลางความวิตกของกลุ่มสิทธิมนุษยชน ที่ระบุว่าจะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น ส่วนกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านชี้ว่า กฎหมายฉบับนี้จะทำให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป ขณะที่การเลือกตั้งใกล้จะมาถึง

กฎหมายใหม่ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาเมื่อต้นปีนี้ หลังการทำประชาพิจารณ์ กำหนดให้สำนักสื่อออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ต้องลบหรือแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง หากรัฐบาลพิจารณาว่าเนื้อหาดังกล่าวบิดเบือน ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ผู้ใดเจตนาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในเว็บไซต์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์สาธารณะ จะถูกลงโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี สื่อสำนักใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ จะถูกปรับเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 22 ล้านบาท

Advertisement
กฎหมายฉบับนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า กฎหมายคุ้มครองจากความเท็จและการบิดเบือนทางออนไลน์ (the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act) แต่ถูกเอ่ยถึงโดยทั่วไปในชื่อ กฎหมายข่าวปลอม (fake news law)

พรรคกิจประชาชน หรือ พีเอพี พรรครัฐบาลที่ปกครองสิงคโปร์ มาตั้งแต่ได้รับเอกราชเมื่อ 50 ปีก่อน กล่าวว่า สิงคโปร์เสี่ยงเป็นเป้าหมายของข่าวปลอม เนื่องจากความเป็นประเทศศูนย์กลางการเงินโลก รวมทั้งประเทศที่มีพลเมืองหลายเชื้อชาติและศาสนา และประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย

Advertisement
คาดกันว่าสิงคโปร์จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากรัฐบาลเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่า ได้ตั้งคณะกรรมการทบทวนเขตเลือกตั้งใหม่