กฟน. เปิดระบบพ่นน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5

2019-10-01 22:42:10

กฟน. เปิดระบบพ่นน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5


กฟน. พร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 รอบใหม่ เริ่มเปิดระบบพ่นน้ำบรรเทาปัญหาAdvertisementการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความห่วงใยประชาชน ตามที่ในช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กลับมามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กฟน. จึงเริ่มเปิดระบบพ่นด้วยหัวฉีดละอองน้ำมากกว่า 500 หัวฉีด บนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาสภาวะอากาศอย่างยั่งยืนAdvertisementวันนี้ (1 ตุลาคม 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันนี้ โดยพบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 41-79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก.ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 22 พื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก.ลบ.ม.) โดยค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ ริมถนนดินแดง เขตดินแดง และริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สำหรับที่ตั้งของ อาคารวัฒนวิภาส สำนักงานใหญ่ กฟน. ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ที่ 62 มคก.ลบ.ม. ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นั้นกฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มเปิดใช้ระบบพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 บนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย อีกครั้ง โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง 25 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 4 และได้มีการติดตั้งระบบพ่นด้วยหัวฉีดละอองน้ำมากกว่า 500 หัวฉีดบนดาดฟ้า เพื่อใช้ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ 2562 ผ่านมา และกลับมาเปิดระบบอีกครั้งในวันนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 จนกว่าจะคลี่คลาย


Advertisement
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 คือการปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ กฟน. จึงพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในการลดปัญหาฝุ่นละออง โดยการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในภาคประชาชน และขนส่งมวลชน เพื่อลดการปล่อยมลพิษได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน กฟน. ถือเป็นองค์กรแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งจากการปล่อยไอเสีย หรือมลภาวะทางเสียง นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในที่ทำการของ กฟน. ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 12 สถานี ครอบคลุมทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดย กฟน. จัดทำ “MEA EV” เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android คลิก https://goo.gl/F6C5bV ด้วยฟังก์ชันออกแบบพิเศษที่สามารถค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ มีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทด้วยแอปพลิเคชันทันที การแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จ การคำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ ที่จะจัดทำเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

AdvertisementEnergy for city life, Energize smart living▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4978

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2999337176760066?sfns=mo

Advertisement▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1178917410893512704?s=21

▶️ GNews : ‪https://gnews.apps.go.th/news?news=48150‬

▶️ LINE@ : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1156991010701064562