ม.กรุงเทพ โต้ข่าวโคมลอย ยันไม่ยุบวารสารศาสตร์เป็นสื่อดิจิทัล

2017-08-10 15:25:26

ม.กรุงเทพ โต้ข่าวโคมลอย ยันไม่ยุบวารสารศาสตร์เป็นสื่อดิจิทัล

Advertisement

ออกมาประกาศอย่างชัดเจน หลังมีข่าวลือสนั่น ม.กรุงเทพ ว่า สาขาวารสารศาสตร์ จะถูกยุบไปรวมกับ บรอดแคสติ้ง เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกที่เป็นสื่อดิจิทัลนั้น ล่าสุดทั้ง อธิการบดีและคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ได้ออกมาชี้แจงกรณีนี้

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ข่าวที่เผยแพร่ว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์นั้น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ได้ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์แต่อย่างใด แต่ได้ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์เข้ากับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้ง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล”

โดยทางคณะมองเห็นว่า การควบรวมภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งกับวารสารศาสตร์เข้าด้วยกันนั้น จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างในเชิงบริหาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการผสมผสานความรู้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกระหว่างสาขาวิชาได้อย่างราบรื่นมากกว่าเดิม เนื่องจากศาสตร์ทั้งสองแขนงนั้นมีความเกื้อกูลกันอยู่แล้ว นักศึกษาจึงจะมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองรอบด้านมากขึ้น ไม่จำกัดแค่ด้านในด้านหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเนื้อหา (Content Base) มากกว่าการผลิตเพื่อป้อนแพลตฟอร์ม (Platform Base) เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์ม อันนับว่าตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้
ด้าน เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

"ม.กรุงเทพ ไม่เคยตัดสินใจปิดภาควิชาวารสารศาสตร์นะครับ อย่าเชื่อข่าวโคมลอย! โปรดติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากคณบดีและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย สำหรับสื่อที่ลงข่าวผิดกรุณาแก้ข่าวและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนลง เพื่อรักษาความเป็นสื่อที่มีมาตรฐานที่ดีด้วย ขอบคุณครับ"