“3 สีมงคล” เทศกาลกินเจ

2019-09-30 06:30:03

“3 สีมงคล” เทศกาลกินเจ

หากเอ่ยถึงสีสันที่เรามักพบเห็นในช่วงเทศกาลกินเจ คงหนีไม่พ้น 3 สีอันเป็นสิริมงคลนี้ นั่นก็คือ สีแดง สีเหลือง และสีขาว ซึ่งแต่ละสีล้วนมีความเชื่อที่ควรแก่การยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความหมายที่สำคัญ ดังนี้

สีแดง เป็นสีที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีสิริมงคล ดังจะเห็นได้ว่าในงานมงคลต่างๆ ของคนจีนไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรส หรือเทศกาลตรุษจีน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนประกอบด้วยสีแดง รวมถึงชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วย

สีเหลือง เป็นสีสำหรับใช้ในราชวงศ์ซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้เพียงคนสองกลุ่มเท่านั้น กลุ่มแรกคือกษัตริย์ซึ่งเห็นได้จากภาพยนตร์จีน เครื่องแต่งกายและภาชนะต่างๆ เป็นสีเหลืองหรือทองซึ่งคนสามัญห้ามใช้เด็ดขาด กลุ่มที่สองคืออาจารย์ปราบผีถ้าท่านสังเกตในหนังผีจีนจะเห็นว่าเขาแต่งกายและมียันต์สีเหลือง

Advertisement
สีขาว ตามธรรมเนียมจีน สีขาวคือ สีสำหรับการไว้ทุกข์ สีดำที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เป็นการรับวัฒนธรรมตะวันตก ถ้าท่านสังเกตในพิธีงานศพของจีนจะเห็นลูกหลานแต่งชุดสีขาวอยู่


Advertisement