กฟน.จัดสัมมนาผู้ประกอบการรถเครนทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

2019-09-26 22:39:30

กฟน.จัดสัมมนาผู้ประกอบการรถเครนทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “ผู้ประกอบการรถเครนทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง” เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ให้แก่ผู้ประกอบการรถเครน ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันนี้ (25 กันยายน 2562) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการรถเครน ซึ่งมีการปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงบ่อยครั้ง ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หากเกิดเหตุจะส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างกระทบกับความมั่นคงระบบไฟฟ้าและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟน. ที่เพิ่มความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้มั่นคง ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ ชึ่งเชื่อว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้
ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า เพื่อสนับสนุนความเติบโตของภาคธุรกิจ กฟน. ยังมีโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นบริการที่ กฟน. จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Metro ต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : ‪https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2986970434663407?sfns=mo‬
▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4971
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1176791312944615424?s=21
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=47892อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.newtv.co.th/
ท่านสามารถรับชม "นิว18 NEW18" ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ https://www.newtv.co.th/live/
ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS
Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage
Twitter : https://twitter.com/newtv_18
Instagram: https://instagram.com/newtv_18