วันนี้มีอะไร 10 สิงหาคม

2017-08-10 06:05:29

วันนี้มีอะไร 10 สิงหาคม

Advertisement

วันไบโอดีเซลสากล (International Biodiesel day)
รูดอล์ฟ ดีเซล คือผู้ที่ริเริ่มคิดค้นไบโอดีเซลคนแรกซึ่งได้นำเสนอเครื่องยนต์ที่เดินเครื่องด้วยไบโอดีเซลครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี และนำมาทดลองใช้ในเครื่องยนต์เป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2436 จึงมีการกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม เป็นวันไบโอดีเซลสากลเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จในครั้งนั้น

ภาพ suns design / Shutterstock.com


     

     ภาพ Jean Duplessis-Bertaux

225 ปีก่อน
พ.ศ. 2335 กลุ่มผู้ก่อการจลาจลในการปฏิวัติฝรั่งเศสยกขบวนบุกพระราชวังตุยเลอรีส์
     

125 ปีก่อน 
พ.ศ. 2435
เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     

35 ปีก่อน
พ.ศ. 2525
วันเกิด โอลอฟ วีเดน-วัตสัน นักฟุตบอลชาวสวีเดน ที่เล่นให้กับสโมสรฟุตบอลบางกอก เอฟซี ในยามาฮ่า ลีกวัน

     

     ภาพ NASA

26 ปีก่อน
พ.ศ. 2533
ยานแมเจลแลนเดินทางถึงดาวศุกร์