พักใบอนุญาต “พีซทีวี” 30 วัน

2017-08-09 18:25:39

พักใบอนุญาต “พีซทีวี” 30 วัน

Advertisement

กสทช.สั่งพักใบอนุญาต “พีซทีวี” เป็นเวลา 30 วัน เหตุมีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

มื่อวันที่ 9 ส.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช.ว่า ที่ประชุมมีมติพักใบอนุญาตช่องพิซทีวี เป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาและผังรายการ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้พิจารณาเห็นว่ารายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ที่ออกอากาศ วันที่ 4 ก.ค. และรายการ "ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์" ที่ออกอากาศ วันที่ 9 ก.ค. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขัดต่อ มาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551