"แคนเบอร์รา" ผ่านกม.รับรองกัญชา

2019-09-26 07:10:54

"แคนเบอร์รา" ผ่านกม.รับรองกัญชา

ดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลีย หรือ เอซีที (Australian Capital Territory) ที่มีแคนเบอร์รา เป็นเมืองเอก และเมืองหลวงของประเทศ กลายเป็นพื้นที่แรกของออสเตรเลีย ที่ออกกฎหมายรับรองการครอบครอง การใช้ และเพาะปลูก กัญชาในปริมาณเล็กน้อย เพื่อการบริโภคส่วนตัว หลังจากสภาเอซีทีลงมติเห็นชอบ เมื่อวันพุธ

สมาชิกสภาเอซีที เขตปกครองตนเองประชากรประมาณ 400,000 คน ภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ลงมติผ่านร่างกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองกัญชาแห้งได้คนละไม่เกิน 50 กรัม หรือปลูกได้ไม่เกินคนละ 2 ต้น และสูงสุดไม่เกิน 4 ต้น ต่อ 1 ครอบครัว สำหรับการบริโภคส่วนตัว

กฎหมายฉบับใหม่จะเริ่มมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2563 และจะทำให้เอซีทีเป็นพื้นที่แรก ในจำนวน 6 รัฐ และ 2 ดินแดนอาณาเขตของออสเตรเลีย ที่ออกกฎหมายรับรองกัญชาสำหรับการใช้ส่วนตัว

Advertisement
อย่างไรก็ตาม กัญชายังคงเป็นสารเสพติดต้องห้าม ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางออสเตรเลีย กฎหมายฉบับใหม่ของเอซีที ขัดแย้งกับกฎหมายยาเสพติดของประเทศ ซึ่งออกโดยรัฐสภาในกรุงแคนเบอร์ราเช่นเดียวกัน ที่กำหนดให้การครอบครองหรือเสพกัญชา เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

นายแอนดรูว์ บารร์ หัวหน้าคณะรัฐมนตรีเอซีที กล่าวว่า แม้เอซีทีจะไม่สนับสนุนกัญชาหรือสารเสพติดอื่น ๆ แต่ถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงว่า การห้ามอย่างเข้มงวด ไม่ใช่นโยบายที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป ส่วนนายกอร์ดอน แรมเซย์ รัฐมนตรียุติธรรมเอซีที กล่าวว่า ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดเหมือนผู้ป่วย มากกว่าจะกำหนดว่าเป็นสิ่งที่ "ผิดหรือถูก".

Advertisement