ข้อมูลสุดอึ้ง! กทม.เผยพบคนติดเอดส์เฉลี่ยวันละ 6 คน

2017-08-09 13:30:33

ข้อมูลสุดอึ้ง! กทม.เผยพบคนติดเอดส์เฉลี่ยวันละ 6 คน

Advertisement

กทม.มีการประชุมสถานการณ์ของโรคเอดส์ สำรวจพบผู้ติดเชื้อเกือบ 8 หมื่นคน และจากตัวเลขยังพบว่า มีค่าเฉลี่ยการติดเชื้อหน้าใหม่วันละ 6 คน โดยเป็นการเจอในกลุ่ม "ชายรักชาย" มากสุด

ในที่ประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 1/2560 ที่มีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฯ นั้น ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ โรคเอดส์ ในปี 2560 มีการสำรวจ พบ ผู้ติดเชื้อ จำนวน 77,970 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,205 รายต่อปี ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้น จะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 6 ราย โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่จะอยู่ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอายุ 14-24 ปี มากที่สุด และเป็นกลุ่มชายรักชายมากถึง 68 เปอร์เซ็นต์

จากตัวเลขในข้างต้น นายทวีศักดิ์ บอกว่า กทม.ต้องเร่งการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เกิดผลสำเร็จ โดยตามเป้าหมายการทำงาน ในปี 2563 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกรุงเทพฯ จะต้องลดจำนวนลง จาก 2,000 รายต่อปี เหลือประมาณ 900 รายต่อปี หรือ 2.4 รายต่อวัน และในปี 2573 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องลดลง เหลือแค่ไม่เกิน 500 รายต่อปี
รองผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า ด้วยด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมของเมือง และ สื่อต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการยั่วยุทางเพศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอัตราความเสี่ยง ของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งหมดล้วนเป็นต้นตอของปัญหา ที่ทุกหน่วยงานต้องเข้าไปป้องกัน