โครงการอาหารกลางวัน "นักเรียนอิ่มท้อง สมอง สุขภาพดี"

2017-08-08 20:10:43

โครงการอาหารกลางวัน "นักเรียนอิ่มท้อง สมอง สุขภาพดี"

Advertisement

คณะกรรมการประเมิน รร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ลงพื้นที่ติดตามการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มีโภชนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ว่าที่ ร.ท.ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอช้างกลาง คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ สพป.นศ. 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ รร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ระหว่าง ลงพื้นที่ติดตามประเมิน รร.ต้นแบบอาหารกลางวัน  ที่ รร.บ้านกุยเหนือ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นการติดตามการดำเนินงานของ รร.ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน มีโภชนาการสมวัย สมอง และสุขภาพดีต่อไป 
แท็กที่เกี่ยวข้อง