สรุปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 770,882 คน

2017-08-08 16:15:44

สรุปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 770,882 คน

Advertisement

กระทรวงแรงงานเผยนายจ้างมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 770,882 คน เดินหน้าพิสูจน์ตวามสัมพันธ์ระหว่าง 8 ส.ค.-6 ก.ย.ไม่มีวันหยุด

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่กระทรวงแรงงาน มีการเปิดการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง ลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นวันแรกภายหลังจากที่นายจ้างได้มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนายจ้างพาลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวมารอรับการพิสูจน์ความสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก มีจุดให้บริการทั้งหมด 30 โต๊ะ โดยการพิสูจน์ความสัมพันธ์จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-6 ก.ย.ไม่มีวันหยุด

ด้านนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงว่า ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.มีนายจ้าง 216,409 คน มาแจ้งการใช้งานคนต่างด้าว เป็นนิติบุคคลร้อยละ 30 บุคคลธรรมดาร้อยละ 70 มีการขอใช้งานคนต่างด้าวทั้งสิ้น 770,882 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 447,134 คน กัมพูชา 226,826 คน และลาว 96,922 คน พื้นที่ที่มีการแจ้งมาที่สุดคือ กทม. 153,164 คน ชลบุรี 60,815 คน ตาก 41,499 คน สมุทรปราการ 40,804 คน และเชียงใหม่ 37,154 คน ส่วนจังหวัดที่ขอใช้แรงงานน้อยที่สุดคือยโสธร 104 คน อุตรดิตถ์ 157 คน ร้อยเอ็ด 161 คน อำนาจเจริญ 167 คน และมหาสารคาม 184 คน อาชีพอันดับหนึ่งคือก่อสร้าง รองลงมาคือเกษตร ปศุสัตว์ และจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม แต่ก็น่าจะยังมีส่วนตกค้าง ที่นายจ้างไม่มาแจ้ง ถือว่าสละโอกาสครั้งสุดท้าย แรงงานผิดกฎหมายก็ต้องกลับประเทศ ถ้านายจ้างจะใช้ก็ต้องขอนำเข้าผ่านเอ็มโอยู
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า ขั้นตอนต่อไป คือ การพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างวันที่ 8 ส.ค.-6 ก.ย.ไม่มีวันหยุด โดยจะดู 4 เรื่องใหญ่ คือ 1. จำนวนลูกจ้างเป็นไปตามที่ขอหรือไม่ 2. ลูกจ้างที่พามานั้นใบหน้าตาตรงกับที่ยื่นขอหรือไม่ 3. พิสูจน์ว่าเป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันจริงหรือไม่ และ 4. มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีหรือไม่ กรณีอายุ 15-18 ปีนั้นมีการใช้งานในประเภทต้องห้ามหรือไม่ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกก็ได้รับรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร