พระปกเกล้าฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างจิตสำนึกปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

2019-09-17 11:36:47

พระปกเกล้าฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างจิตสำนึกปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

สถาบันพระปกเกล้าฯ จัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำดีทำได้ทำเลย" ลงพื้นที่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 นำโดย ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล นายธนชัย ศิริธนชัย นายชยวีร์ เรืองเดชสุวรรณ และนายธีรศักดิ์ ศิริพันธุ์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำดี ทำได้ ทำเลย"

โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในการเก็บขยะพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์


Advertisement
นอกจากนี้ยังปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมใน จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนา อ.สันทรายหลวง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายนที กล่าวต่อว่า ถือเป็นเรื่องดีที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน ขณะนี้กำลังพัฒนาเทศบาล ต.สันทรายหลวง ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ไกลจากอำเภอเมือง โดยเร่งฟื้นฟูสภาพคูคลองที่เน่าเสียให้กลับมาใสสะอาด โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่

Advertisement