ร.10 ทรงรับสั่งอยากให้คนไทยวางดอกไม้จันทน์

2017-08-08 15:00:59

ร.10 ทรงรับสั่งอยากให้คนไทยวางดอกไม้จันทน์

Advertisement

นายกฯ เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยประชาชน รับสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทรงอยากให้คนไทยทุกคนร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมาได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน รับสั่งให้ช่วยเหลือรวดเร็ว ทั่วถึง ไม่ซ้ำซ้อน แก้ไขปัญหาตามพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งตนได้ทูลเกล้าฯ ไปว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสร้าง แต่อยู่ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะหารือในวันที่ 9 ส.ค. ตนเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระกระแสรับสั่งให้รัฐบาลทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขทั้งการจัดระเบียบต่างๆ รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมของแผ่นดินไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชมและเข้ามาท่องเที่ยว ขณะที่เรื่องภัยคุกคามต่างๆ ขอให้รักษาทรัพยากรทั้งแผ่นดินและผืนน้ำ ที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับต่างๆ ให้ดีและเป็นสากล
นอกจากนี้ยังให้เร่งดูแลการศึกษา ให้คนไทยมีความรู้ ทำงานได้ และมีอาชีพมั่นคง เข้มแข็งและมีหลักคิดที่ถูกต้อง พร้อมขอให้ช่วยกันส่งเสริมกลุ่มงานจิตอาสา ซึ่งรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งอาสาสมัครดูแลพื้นที่ ดูแลทั้งด้านความมั่นคง กิจการสาธารณะ เพราะบางอย่างไม่สามารถรอราชการอย่างเดียวได้ และยังเน้นย้ำการดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมก็ขอให้เป็นตามกฎหมาย มีหลักฐานชัดเจน ให้ประชาชนเชื่อมั่นให้ได้และมีพระกระแสรับสั่งให้ข้าราชการทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเชื่อว่าคนไทยก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับพระองค์ และให้ยึดถือพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่พระองค์ได้ทำไว้ และขอให้ระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วย และทรงรับสั่งว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องพระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าอยากให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีด้วย


สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "นิว18" มีคลิปวิดีโอสอนวิธีการทำ"ดอกดารารัตน์" ด้วยตัวเอง