ไข้หวัดใหญ่คร่าชีวิตชาวฮ่องกง 320 ศพ

2017-08-08 12:35:34

ไข้หวัดใหญ่คร่าชีวิตชาวฮ่องกง 320 ศพ

Advertisement

ไข้หวัดใหญ่ระบาดในฮ่องกงระบาดหนัก มีผู้เสียแล้ว 320 ศพ 
 
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ศูนย์คุ้มครองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขฮ่องกง แถลงว่า การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 320 ศพ โดยมีรายงานผู้ป่วย 456 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้สูงวัย อายุเกิน 65 ปี เป็นเหยื่อมากที่สุด ทั้งนี้ นับจากวันที่ 5 พ.ค. ถึง 6 ส.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 19 คน เป็นเด็กทั้งหมด และ 3 คนในจำนวนนี้ เสียชีวิต จากข้อมูลของศูนย์คุ้มครองสุขภาพ พบว่า ผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จำนวนสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่างกลางเดือน ก.ค.อย่างไรก็ตาม จำนวนก็ลดลงในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงการระบาดในปีนี้ สูงกว่าฤดูหนาวปีที่แล้ว แต่ก็ต่ำกว่าฤดูหนาว ปี 2558