ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทะลุ 7 แสนคน

2017-08-07 22:05:28

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทะลุ 7 แสนคน

Advertisement

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 15 วัน พบนายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว 726,401 คน แรงงานกัมพูชามากที่สุด 212,707 คน กิจการก่อสร้างมาอันดับ 1  
 
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค. กระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ไม่เว้นวันหยุด โดยนายจ้างสามารถยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ได้ พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 7 เวลา 19.00 น. นายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว 726,401 คน ประกอบด้วย กัมพูชา 212,707 คน ลาว 95,047 คน และเมียนมา 418,647 คน

ประเภทกิจการที่มีการยื่นคำขอ 5 อันดับคือ กิจการก่อสร้าง 167,521 คน เกษตรและปศุสัตว์ 160,244 คน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 67,019 คน การให้บริการต่างๆ 54,139 คน กิจการต่อเนื่องการเกษตร 46,706 คน
จังหวัดที่มีการจ้างมากที่สุด 5 อันดับ คือ กทม. 151,647 คน ชลบุรี 45,048 คนสมุทรปราการ 40,263 คน ระยอง 35,100 คน และปทุมธานี 33,737 คน