เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันอาพาธ

2017-08-07 19:00:36

เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันอาพาธ

Advertisement

วัดญาณเวศกวันออกแถลงการณ์อาการอาพาธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือ ป.อ.ปยุตฺโต  ไอเจ็บหน้าอก นอนหลับน้อย ตื่นนาน ร่างกายแทบไม่ได้พักผ่อน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เฟซบุ๊ก “วัดญาณเวศกวัน” โพสต์แถลงการณ์ อาการอาพาธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ระบุว่า ในช่วงค่อนเดือนที่ผ่านมา นับแต่ 14 ก.ค.2560 มีเหตุการณ์ให้ต้องพูดในโบสถ์และในการพบปะหลายครั้ง (มากกว่า 5 ครั้ง) อาการเจ็บหน้าอกกลายเป็นยืดเยื้อ แล้วเกิดความบอบช้ำในทรวงอกขยายกว้างออกไปพร้อมด้วยรู้สึกเปลี้ยในระบบการใช้เสียง เกิดอาการไอ แล้วอาการไอคืบหน้า ขณะที่เสมหะซึ่งเหนียวติดคออยู่เรื่อย ๆ กลับหายไปในช่วงนี้ มีอาการไอแบบกระแทกและถี่ขึ้น แม้จะอยู่ในที่หนาวเย็น แต่ไอจนร้อนเหงื่อออก ความเจ็บช้ำระบมในทรวงอกอยู่ในระยะที่รุนแรงขึ้น

คืนที่ผ่านมา อ่อนล้าทั้งในทรวงอก และในสมอง ลงนอนหัวค่ำ แต่หลับน้อย ตื่นนาน สลับกันตลอดคืน เจ็บป่วยถี่ขึ้น ไอเหมือนจะมาเป็นชุด ๆ ได้หลับเพียงเล็กน้อย ร่างกายแทบไม่ได้พักผ่อน ขณะที่โรคคืบหน้า เห็นว่ายังไม่ควรซ้ำเติมโรค จึงยังไม่มาร่วมในที่พบปะหรือที่ประชุม

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : วัดญาณเวศกวัน