“อนาคตใหม่”ชงร่าง ก.ม. ยกเลิกคำสั่ง คสช.

2019-09-11 17:00:48

“อนาคตใหม่”ชงร่าง ก.ม. ยกเลิกคำสั่ง คสช.

Advertisement

ส.ส.อนาคตใหม่เช้าชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ส.ส.ของพรรคเข้าชื่อรวมกัน 71 คน เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคำสั่งหัวหน้า คสช. จำนวน 17 ฉบับ แม้ว่าในช่วงปลายของ คสช.จะมีการใช้มาตรา 44 เพื่อยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของ คสช.หลายฉบับ แต่ยังมีประกาศหรือคำสั่งบางฉบับที่ยังกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนิติรัฐ จึงจำเป็นต้องเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้ามาให้สภาฯพิจารณา

“ขณะนี้ได้ผ่านสถานการณ์พิเศษแล้ว ประกาศคำสั่ง คสช. จึงเป็นกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนเคยลงชื่อเสนอมาแล้วแต่สภาฯจะต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ทางพรรคจึงเร่งจัดทำกฎหมาย โดย ส.ส.ลงชื่อทั้งหมด 70 คน เพื่อให้ทันพิจารณาในสมัยประชุมหน้า”นายปิยบุตร กล่าว