“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ “พิเชษฐ”

2019-09-11 12:40:28

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ “พิเชษฐ”

“ศรีสุวรรณ” เดินหน้าร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ “พิเชษฐ”ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อให้ กกต.ไต่สวน สอบสวน กรณีคุณสมบัติของนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยว่ามีคุณสมบัติเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือไม่ ซึ่งปรากฏข้อมูลว่า อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตาม ม.98(18) ประกอบ ม.235 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ เนื่องจากสมาคมฯจรวจสอบพบว่า เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 29/2546 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2546 ชี้ขาดว่านายพิเชษฐ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า สมาคมฯจึงนำความมาร้องต่อ กกต. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิเชษฐ ว่าเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ และหากพบว่าเข้าข่ายให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเพิกถอนการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ต่อไป และให่ดำเนินการเอาผิดตาม ม.151 ของ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปีอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง