สานธรรมที่พ่อทำถวายราชสักการะ ร.9

2017-08-07 12:35:14

สานธรรมที่พ่อทำถวายราชสักการะ ร.9

Advertisement

“คุณหญิงสุดารัตน์” ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทย จัดโครงการ "สานธรรมที่พ่อทำ" ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทย ได้จัดโครงการ "สานธรรมที่พ่อทำ" เพื่อถวายราชสักการะและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดี ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ โดยอาศัยหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ซึ่งมีที่มาจากพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการทรงงานตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งยังเป็นแนวทางที่ ปวงพสกนิกรชาวไทย ได้นำมาเป็นแบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติตัว ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถนำหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการซึ่งเป็นหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที จึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมปฏิบัติ ตามหลักทศพิธราชธรรมในช่วงเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยก่อนจะถึง กำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานในพิธีฯ และพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เทศนาธรรมเรื่อง “ทศพิธธรรมราชา” จากนั้นได้ร่วมรับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่อง “ทศพิธธรรมราชา” และสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับโครงการ "สานธรรมที่พ่อทำ" จะจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ใน กทม. ตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นเดือน ต.ค. หรือก่อนกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ