ชาวโลกฆ่าตัวตายเฉลี่ย 40 วินาทีต่อคน

2019-09-10 12:50:12

ชาวโลกฆ่าตัวตายเฉลี่ย 40 วินาทีต่อคน

Advertisement

องค์การอนามัยโลกเผยรายงาน ประชาชนฆ่าตัวตายทั่วโลก โดยเฉลี่ย 1 คนทุก ๆ 40 วินาที จำจวนผู้เสียชีวิตจากการปลิดชีพตนเองในแต่ละปี มากกว่าตายจากสงคราม หรือฆาตกรรม

แถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลก หรือ ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) จากสำนักงานใหญ่ในนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันจันทร์ กล่าวว่า การแขวนคอ ดื่มสารพิษ และใช้ปืนยิง เป็นวิธีการฆ่าตัวตายมากที่สุด พร้อมกับเรียกร้องต่อรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดำเนินแผนการป้องกันการฆ่าตัวตาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกับความเครียด และลดการเข้าถึงวิธีการปลิดชีพตนเอง

รายงานฯ กล่าวอีกว่า การฆ่าตัวตายเป็นประเด็นสาธารณสุขโลก เกิดขึ้นกับทุกเพศ วัย และภูมิภาค และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มเยาวชนทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง 15 - 29 ปี รองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยเฉลี่ย มีประชาชนฆ่าตัวตายทั่วโลกในแต่ละปี เกือบ 800,000 คน มากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย มะเร็งเต้านม สงคราม หรือฆาตกรรม

รายงานผลการศึกษายังพบอีกว่า ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วของโลก ผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงเกือบ 3 เท่า ส่วนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รายได้ปานกลางถึงต่ำ อัตราฆ่าตัวตายของผู้หญิงและผู้ชาย ใกล้เคียงกันทางด้านนายทีโดรส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ รัฐบาลของแต่ละประเทศควรกำหนดแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน โดยให้อยู่ในโครงการสาธารณสุขและการศึกษาแห่งชาติ