“ศุภชัย” ยันเสนอร่าง พ.ร.บ.ปลูกกัญชา 6 ต้นทันสมัยประชุมนี้

2019-09-07 21:00:59

“ศุภชัย” ยันเสนอร่าง พ.ร.บ.ปลูกกัญชา 6 ต้นทันสมัยประชุมนี้

Advertisement

“ศุภชัย” ยันเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้ปลูกกัญชา 6 ต้น ทันสมัยประชุมนี้แน่ ชี้ ร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดฯ เป็น พ.ร.บ.การเงิน นายกฯต้องเซ็นก่อนเสนอสภา แจง เปล่าดัน “ฝิ่น” เป็นพืชเศรษฐกิจ แค่พูดให้ครอบคลุมอนุสัญญายาเสพติดฯ ด้าน "ปานเทพ" คอนเฟิร์ม ปลูก 6 ต้นไม่ขัดกติกาโลก

เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 7 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย(ภท.) และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลังรังสิต ร่วมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายกัญชาในการแก้ไขกฎหมายกัญชาเสรี โดยนายศุภชัยกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยแสดงความจริงใจมาตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจทำให้กัญชาและกัญชงเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะเพื่อทางการแพทย์ แต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ยังมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา เช่น พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยาเสพติดให้โทษ พรรคในฐานะที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนจึงพร้อมจะแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้น และมองว่าควรมีการรับฟังความเห็นจากผู้รอบรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งแทนที่เราจะด่วนยื่นร่างไปก่อน เพราะร่างนั้นอาจมีความบกพร่อง ในการประชุมวันนี้ถ้ามีการเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถทำให้กฎหมายสมบูรณ์มากขึ้น เราก็พร้อมแก้ไข

ส่วนการตั้งสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทยจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายให้คนไทยปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นนั้น นายศุภชัยกล่าวว่า วันนี้เรามีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด แต่จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้มีแค่เรื่องยาเสพติด แต่มียาเสพติดที่มาจากพืช เราจึงแยกออกมาเป็นเรื่องพืชยาเสพติด ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แสดงความเห็นว่า สถาบันแห่งนี้ควรมีอำนาจกำกับมากกว่าที่ตนเสนอร่างไว้ ซึ่งตนก็รับฟัง โดยหลังจากวันนี้ ตนจะเร่งสรุปปรับปรุงเพื่อให้ร่างมีความสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะยื่นต่อสภาฯก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 กันยายน ส่วนที่ตนพูดในงานเสวนาว่าฝิ่นอาจเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นั้น ขอเรียนว่าเรื่องฝิ่นไม่ได้อยู่ในมิตินี้ เพียงแต่จะบอกว่าอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษฯเป็นเรื่องที่ครอบคลุมพืชยาเสพติดทุกประเภทซึ่งรวมถึงฝิ่นด้วย แต่โดยนัยยะที่พรรคภูมิใจไทยเสนอนั้น เฉพาะเรื่องกัญชาและกัญชงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสภาฯ โดยตนมั่นใจว่าหากพรรคเสนอแล้ว น่าจะมีพรรคอื่นเสนอร่างประกบไปด้วย 

เมื่อถามว่า มั่นใจแค่ไหนว่าร่างดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบของสภาฯ และมีแผนสองหรือไม่ นายศุภชัยกล่าวว่า ไม่มีแผนสอง แผนหนึ่งก็คือเปิดหัวใจว่าร่างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และขอเสียงส.ส. 500 คนให้สนับสนุน แต่สิ่งที่ต้องเป็นห่วงคือ ร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดฯ เป็นร่างที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งตามกฎหมายต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองจึงจะเสนอต่อสภาฯได้ ซึ่งยืนยันว่าตนยื่นแน่

ด้านนายปานเทพกล่าวว่า เมื่อได้ดูร่างพ.ร.บ.ของพรรค ตนเข้าใจได้ทันทีว่าพรรคภูมิใจไทยต้องการให้ปลูกกัญชาโดยไม่ผิดกติกาสากล ส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นสามารถช่วยกันปรับปรุงได้ ขณะที่เรื่องการจัดตั้งสถาบันพืชยาเสพติดฯ ถือว่ายังเป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ที่ไทยได้ลงนามไว้ ว่าถ้าจะมีการปลูกโดยประชาชนในฐานะพืชสวนครัว การรับซื้อจะต้องทำโดยหน่วยงานรัฐซึ่งต้องจัดตั้งสถาบันขึ้นมา ส่วนมาตรการว่าจะเป็นองค์กรลักษณะใด ใครกำกับดูแลหรือมีอำนาจแค่ไหน มันถูกกำหนดไว้ส่วนหนึ่งตามมาตรฐานในอนุสัญญาเดี่ยว และอีกส่วนหนึ่งเป็นการบริหารจัดการในประเทศ ซึ่งตนขอชื่นชมพรรคภูมิใจไทยที่จัดเวทีเช่นนี้ เพราะความจริงแล้วพรรคไม่จำเป็นต้องจัด จะทำไปเองก็ได้ แต่นี่คือนิมิตรหมายแสดงความจริงใจต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจทั้งทางรัฐบาล ส.ส.และ ส.ว. ว่าประชาชนเชื่อมั่นและมีส่วนแก้ไข