องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยกาฬสินธุ์

2019-09-07 16:35:04

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยกาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
Advertisementเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่Advertisementจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค รวมจำนวน 1,199 ชุด โดยจำนวน 876 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร พร้อมทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการที่ ประสบอุทกภัย ในชุมชนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย
จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 317 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์สาขาเตาไห อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัย ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการ โดยมอบสิ่งของพระราชทาน อีก 3 ราย

Advertisement


โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าว กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นAdvertisement
สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน”โพดุล” และ "คาจิกิ" ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ติดต่อกันหลายชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562 จนทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้ง 18 อำเภอ 93 ตำบล 547 หมู่บ้าน 24 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,230 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว