รมว.คลังยืนยันฐานะรัฐบาลมั่นคง ชี้เงินคงคลังไม่สามารถสะท้อนเครดิตได้

2017-02-08 17:52:18

รมว.คลังยืนยันฐานะรัฐบาลมั่นคง ชี้เงินคงคลังไม่สามารถสะท้อนเครดิตได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยืนยันถึง ฐานะการคลังของรัฐบาล ว่ายังมีความมั่นคง โดยระบุว่า ตัวเลขเงินคงคลัง ของรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2559 ที่ลดต่ำลงอยู่ที่ระดับกว่า 7 หมื่นล้านบาท ไม่สามารถชี้วัดความมั่นคงหรือ ฐานะของรัฐบาล ได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลยังมีเครดิต กู้ คงเหลืออีกกว่า 3 แสนล้านบาท จาก ที่กำหนดกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณไว้ 3.9 แสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนเชื่อมั่น ในการบริหารจัดการงบประมาณ ของประเทศ เนืองจากตัวชี้วัดความมั่นคงของ ที่แท้จริงคือประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ


แท็กที่เกี่ยวข้อง