แจ้งปิดช่องทางจราจร ทำรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

2019-09-06 10:45:50

แจ้งปิดช่องทางจราจร ทำรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง  ได้แจ้งข่าวสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ถนนศรีนครินทร์ บริเวณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ จะปิดช่องทางจราจรในช่วงกลางคืน เพื่อตั้งคานทางวิ่งรถไฟฟ้า โดยระบุว่า
Advertisementโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องจราจรช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ระยะทาง 150 เมตร ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น. เพื่อติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) ของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

โดยผู้ใช้ทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

Advertisement