“อนาคตใหม่”ยื่นเอกสารแจงศาล รธน.ล้มล้างการปกครอง

2019-09-05 22:00:36

“อนาคตใหม่”ยื่นเอกสารแจงศาล รธน.ล้มล้างการปกครอง

Advertisement

ทีมกฎหมายพรรคอนาคตใหม่ ยื่นเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ แก้ข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครอง

จากกรณีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 กล่าวหา พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คำร้องนี้ นายณฐพรได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3 ประเด็น คือ 1.ข้อบังคับของพรรคเป็นโมฆะหรือไม่ 2.ผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ 3.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. รับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง คือ ภายในวันที่ 6 ส.ค.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่ ได้นำเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จำนวน 3 กล่องมาส่งยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลา 30 วัน ที่พรรคอนาคตใหม่ได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและศาลได้อนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวทันที

แท็กที่เกี่ยวข้อง