"ฝายวังยาง" วิกฤติ! ปักธงแดงเตรียมพร้อมอพยพ

2019-09-05 15:10:01

 "ฝายวังยาง" วิกฤติ! ปักธงแดงเตรียมพร้อมอพยพ

Advertisement

เขื่อนระบายน้ำฝายวังยางวิกฤติ ปักธงแดงเตือนประชาชน 4 อำเภอติดริมฝั่งแม่น้ำชีให้เฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิด

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีหน้าฝายวังยางขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤต ระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ 139. 22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เมื่อช่วงเวลา 12.00 น. วันที่ 5 ก.ย.62 เฉลี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ 2 เซนติเมตร ฝายวังยางได้เปลี่ยนธงจากสีเหลือง เป็นธงสีแดง เพื่อเตือนภัยประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ติดริม 2 ฝั่งแม่น้ำชีให้เฝ้าระวัง ซึ่งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และน้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำชี ปัจจุบันฝายวังยางได้เปิดบานระบายน้ำทั้ง 6 บาน เพื่อให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติ มีปริมาณความจุเก็บกัก 65.93 ล้านลูกยบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 196 ของความจุ ระบายน้ำออก 806.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 69.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด จังหวัดมหาสารคามได้แจ้งประกาศเตือนภัยในพื้นที่ 4 อำเภอติดริมฝั่งแม่น้ำชี คือ อ.เชียงยืน โกสุมพิสัย กันทรวิชัย และ อ.เมืองมหาสารคาม ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีที่อาจเอ่อล้นตลิ่ง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบประตูระบายน้ำ ฝายกั้นน้ำ คันกั้นน้ำให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง หากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที และรายงานผลต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด