กรธ.ชี้สลายเบอร์พรรคเพื่อความเสมอภาค

2017-08-06 12:50:38

กรธ.ชี้สลายเบอร์พรรคเพื่อความเสมอภาค

Advertisement

โฆษก กรธ.ระบุระบบเลือกตั้งสลายเบอร์ จะไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคเล็กกับพรรคใหญ่ ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพเต็มที่  
 
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 3-6 ส.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่ โรงแรมรอยัล พลาคลิป บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง โดย นายนรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. แถลงว่า วันนี้ กรธ.พิจารณากฎหมายลูกเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง กรธ. มีแนวคิดให้รีเซตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยยกร่างกฎหมายใกล้เสร็จแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียว นายนรชิต กล่าวยืนยันว่า ระบบใหม่ที่ให้ผู้ลงสมัครทุกคนจับเบอร์ใหม่ที่เขตเลือกตั้ง ไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งพรรค จะไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคเล็กกับพรรคใหญ่ และทำให้ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพของตัวเองมากขึ้น
โฆษก กรธ. กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุม กรธ. ในขณะนี้ได้ผ่านมาครึ่งทางแล้ว โดยร่าง พ.ร.ป. ทั้งหมดที่ กรธ.ต้องดำเนินการร่างมีทั้งสิ้น 10 ฉบับ ตามกรอบเวลา 240 วัน ขณะนี้เหลือเพียง 5 ฉบับเท่านั้น คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาความศาลรัฐธรรมนูญ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เพื่อส่งต่อให้ สนช.พิจารณาเนื้อหาก่อนบรรจุวาระในที่ประชุม สนช.