“วราวุธ”แจง “ซาฟารีห้วยขาแข้ง”แค่แนวคิด

2019-09-03 11:45:27

“วราวุธ”แจง “ซาฟารีห้วยขาแข้ง”แค่แนวคิด

Advertisement

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจง “ซาฟารีห้วยขาแข้ง” เป็นแค่แนวคิด หากจะทำต้องศึกษาอย่างรอบคอบ รับฟังความเห็นทุกฝ่ายพิจารณาผลดีผลเสีย ส่วนกระเช้าขึ้นภูกระดึงหากกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะไม่ทำ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการคัดค้านโครงการซาฟารีห้วยขาแข้ง ว่า เรื่องนี้ยังเป็นแค่แนวคิดที่มีการเสนอมาจากคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นดีพี) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตนทราบในระหว่างการไปร่วมวันรำลึกสืบ นาคะเสถียร เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ขอย้ำว่าเป็นแค่แนวคิด หากจะทำให้เป็นรูปธรรมต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ทั้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เพราะป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพ เราจึงต้องดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้ดีที่สุด หากจะดำเนินการอะไรแล้วเกิดโทษกลับพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก เราจะไม่ทำแน่นอน แต่ถ้าเรื่องใดทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจก็จะนำผลดีผลเสียมาพิจารณา ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อน หากกลุ่มองค์กรใดจะผลักดันโครงการนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดแล้วส่งผลมาที่กระทรวงเพื่อพิจารณา

นายวราวุธ ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าแนวคิดการก่อสร้างกระเช้าขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย  ว่า  ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายให้รอบด้าน เพราะบางฝ่ายมองว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดผลดีต่อธรรมชาติที่ไม่ต้องถูกย่ำระหว่างทางเดินจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขึ้นไปท่องเที่ยวและอาจทิ้งขยะมากขึ้น จนสร้างความเสื่อมโทรมต่อป่า ขณะที่กลุ่มคนพิการมองว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะทำให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก สามารถขึ้นไปเที่ยวภูกระดึงได้ด้วย เพราะปัจจุบันมีการใช้ลูกหาบ เดินทางต้องฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าเป็นอย่างไร และจะรีบสรุปผลให้ได้โดยเร็ว หากพบว่าศึกษาแล้วเป็นเรื่องดี ก็พิจารณา แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่เห็นด้วย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะไม่ทำ