ปภ.เผยฤทธิ์พายุโพดุลกระทบ 26 จังหวัด ตาย 7 สูญหาย 3

2019-09-03 10:46:26

ปภ.เผยฤทธิ์พายุโพดุลกระทบ 26 จังหวัด ตาย 7 สูญหาย 3

Advertisement

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยฤทธิ์พายุโพดุล ทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ดินสไลด์ 26 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57,138 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย สูญหาย 3 ราย


เมื่อวันที่ 3 ก.ย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ระบุว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ดินสไลด์ในพื้นที่ 26 จังหวัด ประกอบด้วย อํานาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลําภู ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี 105 อำเภอ 381 ตำบล 1,666 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 6 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57,138 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ประกอบด้วย อุบลราชธานี 1 ราย พิจิตร 1 ราย พิษณุโลก 1 ราย อํานาจเจริญ 1 รายขอนแก่น 1 รายร้อยเอ็ด 2 ราย สูญหาย 3 ราย ประกอบด้วย อํานาจเจริญ พิจิตร น่าน และมีผู้บาดเจ็บ 1 รายที่ จ.ชัยภูมิปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร อํานาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มีผู้อพยพ 5 จังหหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น น่าน อํานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี รวม 13 จุด 2,441 คน


ขอบคุณข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย