ไฟป่าอเมซอนบราซิลไหม้เพิ่มอีก 2,000 จุด (คลิป)

2019-09-03 06:30:19

ไฟป่าอเมซอนบราซิลไหม้เพิ่มอีก 2,000 จุด (คลิป)

Advertisement

ไฟป่าที่ไหม้ลามป่าดงดิบอเมซอน ในเขตประเทศบราซิล ยังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้รัฐบาลจะออกประกาศห้ามประชาชนเผาป่า เพื่อเตรียมผืนดินทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของ สถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิล หรือ ไอเอ็นพีอี (INPE) เมื่อวันเสาร์ แสดงให้เห็นว่า ในระยะเวลา 48 ชั่วโมงแรก นับตั้งแต่รัฐบาลออกคำสั่งห้ามเผาป่าเป็นเวลา 2 เดือน เกิดไฟป่าใหม่ในบราซิลรวม 3,859 จุด และประมาณ 2,000 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอเมซอน

ข้อมูลของไอเอ็นพีอี ยังระบุอีกว่า นับตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. ปีนี้ 51.9 % ของไฟป่าทั่วบราซิลที่สูงเป็นสถิติถึง 88,816 จุด อยู่ในเขตป่าฝนหรือป่าดงดิบ ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ตัวเลขสูงจนน่าตกใจ และชี้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการตัดไม้ทำลายป่า ในวงกว้างของเกษตรกร
ช่วงนี้ภูมิภาคอเมซอน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล อยู่ในฤดูแล้ง แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปี พ.ศ. 2562 มีฝนตกมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา พร้อมกับย้ำว่า ไฟป่าอเมซอนบราซิลล้วนแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติ.