“องอาจ”หนุนซักฟอกเปิดเผย

2019-09-02 18:05:33

“องอาจ”หนุนซักฟอกเปิดเผย

Advertisement

“องอาจ”หนุนเปิดซักฟอกแบบเปิดเผยเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ระบุรายชื่อผู้อภิปรายล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีวุฒิภาวะสูงพอที่จะพิจารณาได้ว่าควรประชุมลับหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ประธาน ส.ส.ปชป. กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ควรเป็นการประชุมลับหรือไม่ว่า โดยทั่วไปการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่ ครม. หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุม และเรื่องมักประชุมลับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและสถาบัน สำหรับกรณีฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไป กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ ครม. กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนนั้น ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลผ่านสาธารณะเป็นระยะมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ฝ่ายค้านจะพูดอะไร  การอภิปรายทั่วไปครั้งนี้จึงควรเป็นการประชุมเปิดเผยตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมา ยกเว้นฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและสถาบัน ฝ่ายค้านก็อาจขอให้ประชุมลับเสียเองเลยก็ได้ เพราะเท่าที่ดูรายชื่อผู้อภิปรายที่เปิดเผยออกมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีวุฒิภาวะสูงพอที่จะพิจารณาได้ว่าควรประชุมลับหรือไม่ จะประชุมลับหรือไม่ลับจึงอยู่ที่ข้อมูลที่นำมาอภิปราย ถ้าเป็นข้อมูลที่พูดๆ กันอยู่ทุกวันนี้ก็ควรประชุมเปิดเผยตามปกติ

ส่วนเรื่องที่รัฐบาลไม่แจกแจงที่มาของรายได้ในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลนั้น นายองอาจ กล่าวว่า ไม่น่าจะต้องประชุมลับแต่อย่างใด ควรประชุมเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายต่างๆ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจง ตอบข้อซักถามของการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร และไม่น่ามีผลกระทบอะไรต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หรือมีผลกระทบทางการเมืองต่อรัฐบาลแต่อย่างใด การอภิปรายทั่วไปเป็นเพียงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง