"ไทย-เกาหลี" ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในทุกมิติ

2019-09-02 17:15:43

"ไทย-เกาหลี" ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในทุกมิติ

Advertisement

"ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี" ลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ต้อนรับ นายมุน แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae –In) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ต่อมาที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และนายมุน แช-อิน  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยมี ครม.ของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารฐเกาหลีได้ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจและความตกลงระหว่างภาครัฐ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่


1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี บันทึกความเข้าใจนี้จะสนับสนุนความร่วมมือกันในสาขาการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยคำนึงถึงการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านต่าง ๆ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นางคัง คยอง-ฮวา รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม

2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทย โดยมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ น.ส.ยู อึน-ฮเย  รมว.ศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนามช

3. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน ความตกลงนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและเกาหลีใต้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทหารระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขสำหรับการคุ้มครองข่าวสารที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และ นางคัง คยอง-ฮวา รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม

4. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อจัดทำความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 บันทึกความเข้าใจนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม และนางยู มยอง-ฮึ รมว.การค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม


5. ความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ความตกลงนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ความตกลงฯ มีอายุ 2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม

6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของสาธารณรัฐเกาหลี บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม


การเยือนครั้งนี้ได้เปิดศักราชความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-เกาหลีใต้ กระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ถือเป็นการต่อยอดจากพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และพัฒนาความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรมทั้งในกรอบทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาคแท็กที่เกี่ยวข้อง