กรธ.ยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียว

2017-08-05 18:15:33

กรธ.ยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียว

Advertisement

กรธ.ถกร่าง พ.ร.ป.ว่วด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เห็นควรยกเลิกระบบเลือกตั้ง ส.ส.เขตพรรคเดียวเบอร์เดียวทั้งประเทศ ให้ ส.ส.ของพรรคการเมืองในแต่ละเขตจับสลากเบอร์ของตัวเอง ทำให้ผู้สมัครพรรคเดียวกันมีเบอร์ที่แตกต่างกัน

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงข่าวผลการหารือข้อสรุปในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งทาง กรธ.ได้มีการปรับเนื้อหาบางส่วนให้เกิดความเหมาะสม โดยเรื่องของการกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากเดิมที่กฎหมายให้เป็นลักษณะใบเดียวเบอร์เดียวกันทั้งประเทศนั้น ทาง กรธ.เห็นว่าควรให้มีการปรับเปลี่ยนโดยให้ผู้สมัครแต่ละเขตมีการจับสลากเบอร์ของตัวเอง ดังนั้นแม้ผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละเขตจะอยู่พรรคเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องมีเบอร์ที่เหมือนกัน พร้อมกันนี้ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องแสคงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับประชาชน ส่วนการเลือกผู้เห็นควรเป็นนายกรัฐมนตรี ทาง กรธ.ให้ยึดในหลักการเดิมคือแต่ละพรรคต้องส่งรายชื่อผู้ที่เหมาะสม 3 คน

นายนรชิต กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์ ทาง กรธ.ก็ให้ยึดแนวทางด้วยการตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา 2 ปี และจะไม่สามารถสมัครเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการลงสมัครเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ การเมืองท้องถิ่นระดับเล็ก ด้วยเช่นกัน กรธ.ได้เพิ่มการตัดสิทธิ์รวมไปถึงการลงสมัครคัดเลือกเป็นองค์กรอิสระ หากบุคคลที่เสียสิทธิ์นั้นๆ ดำรงตำแหน่งตามที่กล่าวอยู่ ก็ให้ออกจากการทำหน้าที่นั้นทันที