ผู้นำฝ่ายค้านอัด รธน.ปี 60 ร่างจากใบสั่งแก้ไขยาก

2019-09-01 20:00:42

ผู้นำฝ่ายค้านอัด รธน.ปี 60 ร่างจากใบสั่งแก้ไขยาก

ผู้นำฝ่ายค้าน อัด รธน.ปี 2560 ร่างจากใบสั่ง แก้ไขได้ยาก จวก ครม.ได้ทีมแก้เศรษฐกิจหน้าเดิมๆทำเพื่อพวกพ้อง เชื่อประชามติแก้ รธน. ประชาชนพร้อมโหวตหนุน "ภูมิธรรม"ปลุกสังคมสร้างฉันทานุมัติผลักดันการแก้ไข รธน. ด้าน "หมอชลน่าน" พร้อมลาออก ส.ส.มาต่อสู้ประชาชนหากได้ รธน.ที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดเสวนา‘รัฐธรรมนูญและจินตนาการใหม่’ท่ามกลางประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเต็มหอประชุมใหญ่

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดสัมมนาว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตัวเองกล้บเข้ามามีอำนาจ โดย รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญนำไปสู่ความแตกแยก ให้มีรัฐธรรมนูญแสร้างสันติภาพหาทางออกให้กับประเทศไทย เมื่อรัฐธรรมนูญถูกร่างโดยประชาชนเราจะเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาอยู่ในรัฐธรรมนูญ 

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรื่องปัญหาปากท้องไม่แก้ไขเลย เพราะผู้มีอำนาจต้องการอยู่ในอำนาจมากที่สุด แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ตรงกับการแก้ปัญหา อีกทั้ง ประชาชนตอนนี้มักเก็บหอมรอมริบเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่ ซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญที่ออกมาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียว โดย กรธ. ร่างมาจากใบสั่งผู้มีอำนาจให้ตัวเองอยู่ต่อ ดังนั้นรัฐธรรมนูญถือว่ามีปัญหาจริงๆ 


“หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้า ฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆมี 250 เสียงแต่ปัจจุบันเหลือ 246 เสียงต้องยึดมั่นทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเป็นฝ่ายค้านที่ดี เราอยากจะค้านให้คำชี้แนะ ที่ผ่านมาระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านถูกมองเป็นศัตรู เราพร้อมเชิดชูรัฐบาลหากทำให้ประเทศเดินหน้าไปในทางที่ดีได้ อีกทั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็หน้าเดิมๆด้านเศรษฐกิจเราจะหวังพึ่งได้อย่างไรใน 5 ปีที่ผ่านมามีปัญหาเศรษฐกิจเป็นการทำเพื่อพวกพ้องทั้งนั้น” นายสมพงษ์ ระบุ

นายสมพงษ์ ระบุว่า ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ส.ว.ต้องเห็นด้วย 1 ใน3 และเลวร้ายที่สุดทุกพรรคการเมืองต้องเห็นด้วยเป็นเรื่องที่แก้ไขยากที่สุด โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ต้องไปทำความเข้าใจประชาชนมากที่สุดเพื่อให้ประชนชนทุกภาคเข้าใจ ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการประชามติก็เชื่อว่าประชาชนจะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ถามกลางหอประชุมว่าท่านใดเห็นควรมีการแก่ไขรัฐธรรมนูญเร่งด่วน โดยประชาชนที่มารับฟังคณะนิติศาสตร์ต่างปรบมือเสียงดังสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จากนั้นเป็นการเสวนาของตัวแทน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน นักวิชาการและนักศึกษาโดยรศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ระบุงการรัฐธรรมนูญ ประชาชนไม่ได้ค้องการธรรมนูญของคณะรัฐประหารที่อยากออกอะไรก็อยากออก นาทีนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราต้องการคนในสังคมกำหนดขึ้น เมื่อไรรัฐธรรมนูญเขียน โดยรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นตัวแบบที่ดี ในเชิงกระบวนการรัฐธรมนูญ 2540 มีการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมได้ ในระหว่างจัดทำร่างรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายสามารถแสดงความเห็นได้ รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นคุณลักษณะที่ดี ส่วนเนื้อหาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกทั้งมี ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ2560 ต่างจากเดิมไม่เหมือนปี 2540 ที่ไม่มีความแตกแยก แต่ช่วงปี2550-2560 มีความเห็นต่างอยู่จำนวนมาก


นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ระบุว่า ต้องจัดทำรัฐธรรมนูญให้คนไทยรักกัน ถ้ากฎหมายเป็นธรรม ประชาชนจะรักสามัคคีกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาต้องแก้ไข

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า วิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงต้องการความคิดหลากหลายหาทางออกให้กับประเทศไทย หลายคนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยาก และเขียนขึ้นเพื่อให้ฉีกอย่างเดียว เพราะกลไกการแก้ไขกระทำได้ยากหรือทำไม่ได้ ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เอื้อต่อสิทธิเสรีภาพก็จะมีผลกระทบต่อประชาชน รัฐบาลชุดนี้เขาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้อยู่ต่อไปอีกหลายสมัย ไม่ใช่พืชผลการเกษตรไม่ดีแล้วไปให้ขายยางที่ดาวอังคาร


นายภูมิธรรม รัฐธรรมนูญจินตนาการใหม่ต้องให้คนได้แสดงออกช่วยกันคิดหาทางออก รัฐธรรมนูญต้องลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนกระจายอำนาจใช้ศักยภาพความเป็นนพลเมืองร่วมหาทางออก รัฐธรรมนูญต้องเปิดพื้นที่แสดงความเห็น ต้องไม่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจเราไม่อาจฝากความหวังจากรัฐอย่างเดียว โดยช่องทางหาทางออก ทำให้ระบบการเมืองเป็นระบบที่เปิดให้ได้ พรรคฝ่ายค้านจะเคลื่อนไป 4 ภาค อยากเชิญชวนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ สร้างฉัทามติให้เกิดขึ้น ถ้าไม่ปลดพันธนาการ ประชาชนจะขมขื่นกับสิ่งที่จะตามมา กระบวนการสร้างฉันทามติ ต้องทำให้การแก้ไขรัฐธรรมรูญ และเศรษฐกิจร่วมกัน ให้การแก้ไขเป็นวาระประชาชน

เช่นเดียวกับนายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม


Advertisementน.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บอกรัฐธรรมนูญเสมือนระเบิดเวลาจากความตึงเครียดในสังคมจากปัญหาเศรษฐกิจ และตนเห็นว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าปี 2540 โดยปี2562 เศรษฐกิจตกต่ำกระทบทุกหย่อมหญ้า นี่คือระเบิดเวลาที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่เคยนับญาติกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม เพราะพรรคต่อต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ ถ้าผู้มีอำนาจไม่เห็นด้วยก็จะยากต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสร้างมาเพื่อพวกเรา ถ้าอยากแก้ไขต้องยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ระบุว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ผ่านเขาร่างมาในระบอบที่อยู่นอกเหนือระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นรัฐธรรมนูยต้องแก้ไข จึงให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตั้ง ส.ส.ร. ถ้ารัฐธรรมนูญมาจากเผด็จการจะบริหารประเทศได้อย่างไร


นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุว่า คนใน 3 จังหวีดชายแดนใต้ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ เพราะไม่เห็นด้วยการกับปกครองของทหาร เป็นการไม่เห็นด้วยจากฝ่ายที่ยึดอำนาจจากประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ถล่มทลาย

น.ส.อนินท์ญา ขันขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สมาชิกกลุ่มกิจกรรมเยาวชน ระบุว่า แม้จะมีเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่หยุดส่งสันติบาลมาดูการทำกิจกรรมของประชาชนและนักศึกษา เสรีภาพทางวิชาการที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่วนตัวทำกิจกรรมทางสังคมในส่วนนีกศึกษามีกิจกรรมช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรมนูญโดยเป็นเครือข่ายนักศึกษาทั่วประเทศแต่ยังถูกควบคุมจากผู้มีอำนาจและอยากให้รัฐบาลเลิกการควบคุมการใช้เสรีภาพ จึงอยากบอกให้ทหารเลิกแทรกแซงทางการเมืองได้แล้วเพราะประชาชนเดือดร้อนกันมากแล้ว 


ในช่วงท้ายมีคำถามจากประชาชนถามว่า แนวคิดพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทยจะลาออกจาก ส.ส. หรือไม่ นายภูมิธรรม ตอบว่าเป็นคำถามที่น่าคิดและต้องคิดให้ยาว โดยฝ่ายอนุรักษนิยมได้ควบคุมไว้ หากไม่ทำอะไรก็อยู่ภายใต้การกดดัน ดังนั้นต้องอาศัยฉันทามติ รัฐธรรมนูญ 2540 ตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็เกิดกระแสสังคม ตนหวังทุกสังคมและสภาต้องมีบทบาท โดยฝ่ายค้านจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งประเด็นใหญ่และประเด็นย่อย เวลาที่จะหยิบยกจะเป็นการหาทางออก หากใครยิ่งคัดค้านก็จะถูกมองว่าพิทักษ์การสืบทอดอำนาจของรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องให้ใครออก ถึงเวลากระบวนการก็เดินของมันเอง 

น.ส.เยาวลักษณ์ ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาฯ เป้าหมายของพรรคอนาคตใหม่อาจนำไปสู่การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหากประชาชนทุกฝ่ายเห็นพ้อง และต้องยอมรับหลายคนไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตอบคำถามดังกล่าวว่าส่วนตัวยินดีที่จะลาออกมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนถ้าได้มาซึ่งรัฐธรมนูญที่แท้จริง แต่การลาออก ส.ส.ต้องไม่โยนเนื้อมันหรือชิ้นปลามันไปให้เสียประโยชน์ ผมพร้อมลาออก ส.ส.หากได้รัฐธรรมนูญจริง โดยตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังทำแม่น้ำ 2 สายมาสู้กับแม่น้ำ5 สายที่มารวมกันเป็นแม่น้ำพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เราจะเอาแม่น้ำ2 สายไปล้างด้วยแม่น้ำประชาชนได้ สายที่1 คือสายพี่น้องประชาชน สายที่2 ส.ส. ซึ่งมีขาทั้งภายนอกและภายในสภา โดยฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วนศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าจะทำให้เสียง ส.ว.86 เสียงเหลือ 80 เสียงก็แก้ไขได้ง่าย แม้จะง่ายแต่ต้องใช้เวลามาก แม้จะบอกว่าขึ้นอยู่พล.อ.ประยุทธ์ แต่การที่พล.อ.ประยุทธ์จะบอกให้แก้ไขก็เป็นเรื่องยาก ถ้าฝ่ายค้านเดินสองสายก็จะทำได้ และจะได้จินตนาการจนได้ ส.ส.ร.จากประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญกินได้ ถ้าเป็นแบบนี้ตนเองยินดีลาออกแล้วได้รัฐธรรมนูญที่ดี

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง