จุฬาฯเลื่อนสอบ “หมอธีระวัฒน์”รณรงค์ยกเลิกสารพิษเกษตร

2019-08-29 11:35:11

จุฬาฯเลื่อนสอบ “หมอธีระวัฒน์”รณรงค์ยกเลิกสารพิษเกษตร

Advertisement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศเลื่อนสอบ “ศ.นพ.ธีระวัฒน์”กรณีโดนร้องเรียนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ด้านภาคประชาชนไม่เลื่อนรวมพลังเดินหน้าปกป้อง “หมอธีระวัฒน์”

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เลื่อนการพิจารณาของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนกล่าวหา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรนั้น โดยเชิญผู้ถูกร้องเรียนมาให้ข้อมูลในวันที่ 29 ส.ค. 2562 นั้น มหาวิทยาลัยขอเรียนชี้แจงว่า โดยหลักการปฏิบัติตามปกติ เมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยรอบด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนได้นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ เพื่อนำมาสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม และเป็นประโยชน์โดยเฉพาะต่อผู้ถูกกล่าวหา มิใช่เป็นเรื่องจับผิดบุคลากรให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้นัดหมายผู้ถูกร้องเรียนไปแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวโดยละเอียด จึงขอเลื่อนการนัดหมายผู้ถูกร้องเรียนออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ โดยได้ทำหนังสือแจ้ง และผู้ร้องเรียนรับทราบแล้วในวันที่ 27 ส.ค. 2562 ขอเรียนว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องทางวิชาการ ปราศจากอคติ และจะรับใช้สังคมในฐานะเป็นผู้นำทางวิชาการให้แก่สังคมต่อไปอย่างยั่งยืน


ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” ระบุว่า ขอบพระคุณครับที่ให้กำลังใจและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราหมอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ องค์กรอิสระและคนที่ทำงานในพื้นที่ จะได้มาร่วมกันให้ข้อมูลถึงอันตรายของสารเคมีเหล่านี้โดยเฉพาะให้ถึงแก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้มีความปลอดภัยที่สุดพร้อมกันนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและในอาหารที่คนในประเทศใช้ทั้งหมด


ขณะที่ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) โพสต์ข้อความระบุว่า จุฬาฯเลื่อนการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มคนที่ได้ร้บการสนับสนุนจากบริษัทสารพิษกล่าวหา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ได้เผยแพร่พิษภัยของสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงและเปิดเผยผู้อยู่เบื้องหลังต่อต้านการแบน โดยอ้างว่าทำให้ตนได้รับความเสียหาย โดยจุฬาฯอ้างเหตุผลว่าเพิ่งได้รับข้อมูลใหม่ จึงเลื่อนการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าว มิได้มีเจตนาจับผิดบุคคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความเสียหายแต่ประการใด เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และองค์กรภาคประชาชนหลากหลายกลุ่ม ประกาศเดินหน้านัดหมายเพื่อร่วมกันปกป้องเสรีภาพทางวิชาการและสนับสนุนให้กำลังใจแก่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ตามกำหนดการเดิม วันที่ 29 ส.ค.เวลา 12.00 น. ด้านหน้าตึกจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะร่วมกันอ่านคำแถลงและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในกรณีดังกล่าว และการขับเคลื่อนการแบนสารพิษร้ายแรง ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส มารวมพลังสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยจากสารพิษร่วมกัน

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha,เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

แท็กที่เกี่ยวข้อง