หวั่นซ้ำรอย "มาเรียม" จิตอาสารวมกลุ่มเก็บขยะริมแม่น้ำบางกระเจ้า

2019-08-26 15:05:42

หวั่นซ้ำรอย "มาเรียม" จิตอาสารวมกลุ่มเก็บขยะริมแม่น้ำบางกระเจ้า

"จิตอาสา" ร่วมกับกลุ่มจัดกิจกรรมเก็บขยะ ป้องกันขยะพลาสติกไหลลงทะเล จนต้องสูญเสียพะยูนน้อย "มาเรียม" ไปอย่างไม่มีวันกลับ


จิตอาสากลุ่ม Trash Hero Bangkok ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 1-5 สถาบันพระปกเกล้า และอาสาสมัครจากหลากหลายองค์กรกว่า 200 คน ร่วมเก็บขยะที่ชายหาดบางกระเจ้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ

Advertisementโดย นายวรวัฒน์ สภาวสุ ผู้นำกลุ่ม Trash Hero และนักศึกษา ปนป. รุ่น 2 กล่าวถึงกิจกรรมปลูกจิตสำนึก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยการเก็บขยะจะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณขยะพลาสติก โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้สังคมลดการใช้ และทิ้งขยะพลาสติก

ส่วนที่จิตอาสามาร่วมเก็บขยะจำนวนมาก เกิดจากข่าวการตายของลูกพะยูนกำพร้า ทั้งมาเรียม และยามิล เพราะมีเศษพลาสติกอุดตันอยู่ในลำไส้ ซึ่งการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตสัตว์ ทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง หรือในป่า

Advertisementด้าน ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า ปัญหาพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะเมืองไทยติดอันดับท็อปเทนเรื่องปล่อยขยะพลาสติกลงทะเล ส่งผลกระทบต่อสัตว์ในทะเล และมีผลกระทบต่อการประมง การท่องเที่ยว และสุขภาพ

โดยส่วนตัว อยากให้มีมาตรการคิดเงินค่าถุงพลาสติกเหมือนกับหลายๆ ประเทศ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนนึกคิด ว่าจะรับถุงพลาสติกหรือไม่ โดยข้อมูลจากหลายประเทศระบุว่า กฎหมายเช่นนี้สามารถลดการบริโภคถุงพลาสติกได้ถึงร้อยละ 80

"trash Hero” อยากขอให้ทุกคนนึกถึงลูกหลานรุ่นหลัง ต้องช่วยกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และพยายามหันมาใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ หรือหากกลับมาใช้ถุงผ้า /ตะกร้า/ ปิ่นโต หรือถ้วยเก็บความเย็น ก็จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้ารายย่อยในประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย