ทร.แจงเสากระโดงเรือชนสะพานเหตุสุดวิสัย

2017-08-03 23:20:56

ทร.แจงเสากระโดงเรือชนสะพานเหตุสุดวิสัย

Advertisement

กองทัพเรือชี้แจงกรณีเรือประสบอุบัติเหตุเสากระโดงเรือเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพเป็นเหตุสุดวิสัย กระแสน้ำไหลแรง ลมกระโชก ทำให้เรือออกนอกทิศทางบังคับ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า เมื่อเวลา 09.10 น. ขณะที่ เรือหลวงสุรินทร์ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ได้รับการซ่อมตามวงรอบปกติจากอู่กรุงเทพเสร็จเรียบร้อย โดยเรือหลวงสุรินทร์ กำลังเดินทางออกจากอู่กรุงเทพ และนำเรือตั้งลำเพื่อเดินทางมายัง อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งต้องผ่านสะพานกรุงเทพที่เปิดให้เรือผ่าน ทางเรือหลวงสุรินทร์ และอู่กรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพเป็นไปตามหลักสากล โดยจะมีเรือลากจูงของอู่กรุงเทพประคองเรือหลวงสุรินทร์ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างช่วงผ่านสะพาน

แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านสะพานนั้น เป็นช่วงที่น้ำเหนือพร่องลงมาบวกกับกระแสน้ำลงทำให้กระแสน้ำไหลแรงประกอบกับเกิดลมกระโชกบริเวณใต้สะพานและเสากระโดงเรือสูงทำให้รับลมมาก การบังคับเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่เรือลากจูงที่นำมาสนับสนุน ไม่สามารถประคองทิศทางของเรือหลวงสุรินทร์้ได้ตามต้องการทำให้เรือออกนอกทิศทางบังคับไปตามกระแสน้ำและกระแสลม ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะสามารถควบคุมเรือได้จึงเป็นเหตุให้เสากระโดงเรือไปเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพ
ในเบื้องต้นสะพานกรุงเทพ ได้รับความเสียหายเล็กน้อยบริเวณราวสะพานแต่ยัง สามารถให้การสัญจรได้ตามปกติ และในส่วนของเรือนั้น ได้รับความเสียหายที่เสากระโดงเรือเล็กน้อย

ในเวลา 11.35 น. เรือหลวงสุรินทร์ได้เข้าจอดที่อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของราวสะพานกรุงเทพที่เสียหาย นั้นทางอู่กรุงเทพจะรับผิดชอบในการซ่อมทำให้เรียบร้อยและในส่วนความเสียหายของเรือหลวงสุรินทร์ทางกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น เพื่อดำเนินการซ่อมทำให้กลับมาใช้ราชการได้ตามปกติ อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตามระเบียบราชการ เพื่อหามาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง