โฆษกรัฐบาลเผย รมต.ลงพื้นที่ในนามรัฐบาล

2019-08-14 17:20:06

โฆษกรัฐบาลเผย รมต.ลงพื้นที่ในนามรัฐบาล

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐมนตรีลงพื้นที่ในนามรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและติดตามงานของรัฐมนตรีหลายท่านในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ว่า ทั้งหมดถือเป็นการลงพื้นที่ในนามของรัฐบาล ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนจึงต้องการให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องไปติดตามปัญหา วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง และสะท้อนกลับมายังรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว

นางนฤมล กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทุกครั้ง เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบงบประมาณที่จะใช้ จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน และกำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและงบประมาณที่มีอยู่ด้วย สำหรับสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. โดยหากมีสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรคจะได้เร่งสั่งการให้แก้ไข พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปด้วย