เปิดสถิติคนไทยฆ่าตัวตาย ! เฉลี่ยเดือนละ 340 ราย

2019-08-14 17:00:40

เปิดสถิติคนไทยฆ่าตัวตาย ! เฉลี่ยเดือนละ 340 ราย

ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนไทย ตามสถิติข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า มีอัตราเฉลี่ยเดือนละ 340 ราย โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาซึมเศร้า และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชี้คนรอบข้างต้องหมั่นสังเกตและให้กำลังใจ

นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต บอกว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยฆ่าตัวตายประมาณเกือบ 40,000 ราย ตัวเลขการฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 340 รายต่อเดือน ในจำนวนนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า 

ส่วนสาเหตุส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายนั้น โฆษกกรมสุขภาพจิต บอกว่า อาจมีโรคทางจิตเวชที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือควบคุมอาการไม่ได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ โรคทางอารมณ์เหล่านี้ให้ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้นถึง 20 เท่าเทียบกับในคนทั่วไป  ส่วนปัจจัยอื่นๆก็พบได้ เช่น การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดก็มีส่วนทำให้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงขึ้น 

Advertisement
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเครียด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น โรคทางกายเรื้อรัง การติดการพนัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนการทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการกระทำด้วยความหุนหันพลันแล่นก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้อยู่บ่อยครั้งเช่นกัน 

โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า สำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อให้ตัวเองห่างไกลจากความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเอง ประชาชนควรหมั่นสำรวจความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นผู้รับฟังที่ดี หากพบความผิดปกติ เช่น ความเบื่อหน่าย ซึมเศร้า ท้อแท้ หรือมีความรู้สึกอยากตาย ควรรีบเข้ารับการประเมินและความช่วยเหลือจากจิตแพทย์ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต นอกจากนั้นยังสามารถรับคำปรึกษาได้จากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 

Advertisement
นพ.วรตม์ กล่าวต่อด้วยว่า การนำเสนอข่าวในส่วนนี้จึงต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างมาก ต้องเน้นไปในเรื่องแนวทางการรักษาเยียวยาจิตใจของครอบครัวและคนรอบข้าง รวมไปถึงควรเพิ่มการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยลง และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตมากขึ้น