สิงคโปร์จะห้ามค้างาช้างในประเทศ (คลิป)

2019-08-13 13:45:05

สิงคโปร์จะห้ามค้างาช้างในประเทศ (คลิป)

รัฐบาลสิงคโปร์จะออกกฎหมายห้าม การซื้อขายงาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้าง ภายในประเทศ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2564 ขณะที่รัฐบาลได้เพิ่มความเข้มงวด การรณรงค์ต่อต้านการสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

การประกาศของสิงคโปร์ เนื่องใน "วันช้างโลก" 12 ส.ค. มีขึ้น 2 ปีหลังการทำประชาพิจารณ์ และการปรึกษาหารือกับกลุ่มเอ็นจีโอ และตัวแทนผู้ค้างาช้าง

เดือนที่แล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรสิงคโปร์จับกุมการลักลอบขนงาช้าง ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ จากตู้คอนเทนเนอร์ในเรือบรรทุกสินค้า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ อีอาร์คองโกในแอฟริกา ซึ่งแวะจอดท่าเรือสิงคโปร์ โดยมีปลายทางอยู่ที่เวียดนาม โดยงาช้างของกลางที่ยึดได้ รวมน้ำหนักเกือบ 9 ตัน จากช้างประมาณ 300 ตัว รวมมูลค่า 12.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 397 ล้านบาท

Advertisement
และในเรือลำเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่สิงคโปร์ยังจุบยึดเกล็ดลิ่น รวมน้ำหนัก 13.1 ตัน ราคาประมาณ 35.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,100 ล้านบาทด้วย

สิงคโปร์ห้ามการค้าระหว่างประเทศ สำหรับงาช้างทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 แต่งาช้างสามารถขายในประเทศได้ หากผู้ค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้สั่งนำเข้าก่อนปี 2522

Advertisement
ในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ ห้ามขายงาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้างทั้งหมดในสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุก สูงสุดไม่เกิน 1 ปี และมีโทษปรับด้วย.