“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.ไต่สวน “บิ๊กตู่ -ครม.” ปมถวายสัตย์

2019-08-13 11:40:18

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.ไต่สวน “บิ๊กตู่ -ครม.” ปมถวายสัตย์

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ไต่สวน “บิ๊กตู่ -ครม.” ปมถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ส.ค.ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ครม. ว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ม.161 ประกอบ ม. 5 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562ที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขัดต่อ ข้อ 5 และข้อ 7 ประกอบ ข้อ 27 ของมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2561 ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตาม ม.160(5) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติว่า “รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตาม ม.170(4) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160


นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า แม้กรณีดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ออกมาแถลงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้ว แต่จนบัดนี้ก็หาได้แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ให้สาธารณชนเห็นเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใดไม่ อันสะท้อนให้เห็นว่า มีพฤติการณ์ที่เข้าข่าย“ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ” อันเป็นกรรมหนักตามมาตรฐานทางจริยธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงมายื่นคำร้องกล่าวหา ล.อ.ประยุทธ์ และ ครม.ต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ม. 234(1) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28(1) หรือหยิบยกกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการไต่สวนและมีความเห็น เพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยและลงโทษ หรือส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษตามกฎหมายต่อไป