“มาเรียม” อาการทรุด! เตรียมย้ายลงบ่อ รักษาเร่งด่วน

2019-08-12 11:05:32

“มาเรียม” อาการทรุด! เตรียมย้ายลงบ่อ รักษาเร่งด่วน

พะยูนน้อย "มาเรียม" ยังมีอาการซึม อ่อนเพลีย ทุกภาคส่วนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้การรักษาเร่งด่วน ขณะที่ล่าสุดพบมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ

วันที่ 12 ส.ค. นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.ชหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง รายงานผลการปฏิบัติงานการอนุบาลลูกพะยูน (มาเรียม) รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ,ดร.นันทริกา ซันซื่อ ผอ.วิจัยโรคสัตว์น้ำฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) ,นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง) ,นายประจวบ โมฆรัตน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.10,นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขหล. หมู่เกาะลิบง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลเกาะลิบง โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ได้นำคณะสัตวแพทย์มาทำการตรวจร่างกายลูกพะยูน (มาเรียม) และทำการประเมินอาการ สรุปว่า มาเรียมมีภาวะป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด

สำหรับอาการป่วย ของ "มาเรียม" นั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. มาเรียมมีอาการซึม และไม่กินอาหาร โดยเฉพาะเวลากลางวันมีการหายใจผิดปกติ เปิดช่องจมูกค้างนาน 5 วินาที ลมหายใจมีกลิ่น ผายลมมีกลิ่นเหม็นมาก วันที่ 9 ส.ค. มีอาการตัวสั่น เกร็ง โก่งตัว ลอยบนผิวน้ำ ช่วง 20.00-06.00 ปฏิเสธการกินอาหาร วันที่ 10 ส.ค. มีอาการทรงตัว ในช่วงบ่ายเริ่มว่ายไปกินหญ้าได้บ้าง  ล่าสุดวันที่ 11 ส.ค. มีอาการซึมและอ่อนเพลียมากขึ้น อัตราหายใจ 3-4 ครั้ง มีการเปิดหายใจนานมาก สูงสุดถึง 30 วินาที อัตราการเต้นหัวใจ 140-150 ครั้งต่อนาที เสียงลมหายใจผิดปกติ มีอาการลอยตัวด้านซ้ายแสดงถึงการอักเสบของปอด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นมาก บริเวณผนังท้องมีอาการบวมน้ำ เยื่อเมือกบริเวณในช่องปากพบแผลหลุมเปื่อย 2-3 แห่ง บริเวณแพนหางพบรอยด่างขาว คล้ายการติดเชื้อไวรัส
ผลการวินิจฉัยเบื้องต้น พบมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ แผลในช่องปากมีผลต่อความอยากกินอาหาร มีไข้ อยู่ในสภาพขาดอาหารและน้ำ อย่างไรก็ตามคณะท่านรองอธิบดีกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เรียกประชุมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อชี้แจงและรายงานอาการป่วยของมาเรียมให้กับสาธารณะทราบแล้ว และมีข้อสรุปร่วมกันให้เร่งดำเนินการ ดังนี้

1. สัตวแพทย์ได้ให้ยาเพื่อทำการรักษาการติดเชื้อไปแล้ว เมื่อวันนี้ (11 สิงหาคม 2562) และเมื่อมาเรียมมีร่างกายที่พร้อมก็จะทำการเคลื่อนย้ายไปรักษาอาการป่วยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) โดยวิธีเร่งด่วน คือ เคลื่อนย้ายทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์


2. ทางคณะรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทีมสัตวแพทย์ ได้เดินทางไปดูบ่ออนุบาลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นแผนรองรับการเคลื่อนย้าย หากเห็นว่ามีความเหมาะสมทำการรักษาพยาบาล
3. ในคืนนี้ (11 สิงหาคม 2562) ทีมสัตวแพทย์มีความเห็นที่จะนำมาเรียมทำการรักษาในบ่ออนุบาลชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ที่หน้าเขาบาตู เพื่อสะดวกในการรักษาพยาบาลมาเรียม
4. ทางคณะท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงความเห็นให้เพิ่มทีมสัตวแพทย์เข้ามาปฏิบัติงานโดยด่วนในช่วง 1-3 วันนี้ ก่อนที่ทำการเคลื่อนย้ายมาเรียม และขณะนี้ได้ทีมสัตวแพทย์เพิ่มเติมแล้ว

ที่มา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง