“วันนอร์” พร้อมแกนนำประชาชาติกล่าว “ตักบีร” สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

2019-08-11 20:15:52

“วันนอร์” พร้อมแกนนำประชาชาติกล่าว “ตักบีร” สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

“วันนอร์” พร้อมแกนนำพรรคประชาชาติ ร่วมกล่าว “ตักบีร” สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เนื่องในโอกาสวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮาของอิสลาม 


เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยแกนนำพรรคและตัวแทนผู้นำศาสนา นักเรียน เยาวชน ร่วมกันกล่าว “ตักบีร” ที่มัสยิดวาดิลฮูเซ็น อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (มัสยิดโบราณ 300 ปี) เนื่องในโอกาสวันฮารีรายาอิดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นการสรรเสริญต่อเอกองค์อัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า โดยในช่วงเช้าของวันอิดิ้ลอัฎฮา มัสยิดทุกแห่งทั่วประเทศไทยจะทำการกล่าวตักบีรเช่นนี้ ก่อนจะเริ่มการละหมาด และการเชือดสัตว์พลีทาน หรือการทำกุรบาน เพื่อแบ่งปันเนื้อแก่ผู้ยากไร้ และผู้มีคุณสมบัติตามหลักศาสนา 


วันอิดิ้ลอัฎฮาคือหนึ่งในสองวันตรุษของอิสลาม ถือเป็นวันสิ้นสุดการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จะร่วมกันเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วโลก เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความเสียสละของพระศาสดาอิบรอฮีม ศาสดาองค์ที่ 6 ของอิสลาม ซึ่งพิธีฮัจย์ได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยของท่าน เมื่อ 1,900 ปีก่อนคริสตกาล หรือราว 3,919 ปีมาแล้ว พิธีฮัจย์จึงถือเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติที่ยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันAdvertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง