รพ.จุฬาฯตรวจสุขภาพฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่

2019-08-11 18:40:11

รพ.จุฬาฯตรวจสุขภาพฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่

Advertisement

รพ.จุฬาลงกรณ์บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2562

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 ส.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการจัดกิจกรรมในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี โดยเปิดบริการตรวจสมรรถภาพร่างกายกับประชาชนทั่วไป อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด สำหรับผู้มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป (400 ราย), ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), ตรวจเต้านมในสตรีเบื้องต้น(200 ราย), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจภายในสตรี(200 ราย), ตรวจหูทั่วไป(150 ราย), ตรวจวัดสายตาและความดันตา(200 ราย), ตรวจสุขภาพช่องปาก เหงือก ฟัน และขูดหินปูน(60 ราย), ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม(20ราย) เป็นต้น


นอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข ให้คำปรึกษาด้านโรคกระดูกและข้อ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า เป็นต้น และมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้าน ฬ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 256 4000

แท็กที่เกี่ยวข้อง