"จุรินทร์"รุกคุ้มครอง ปชช.เติมน้ำมันได้เต็มลิตร

2019-08-09 23:10:34

"จุรินทร์"รุกคุ้มครอง ปชช.เติมน้ำมันได้เต็มลิตร

Advertisement

"จุรินทร์"รุกคุ้มครองประชาชนเติมน้ำมันได้เต็มลิตร ลงนามทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการน้ำมัน 10 รายตรวจสอบทางเทคนิค "ชั่งตวงวัด" ประกาศสุ่มตรวจการเติมน้ำมันทุกระยะ 

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 9 ส.ค. นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการทำข้อตกลงเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริหารซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ให้ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมมีจำนวน 10 บริษัท คือ ปตท. บางจาก พีทีจี ซัสโก้ เอสโซ่ เชลล์ เชฟรอน ทีพีไอ และพีโอ ออยล์ เป็นต้น 


นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นโครงการที่ต้องการให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคและผู้ใช้น้ำมันทั่วประเทศซึ่งมีทุกพื้นที่ ถือว่าผู้บริโภคน้ำมันเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศ เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะไปใช้บริการที่ปั๊มไดในพื้นที่ไหนหรือยี่ห้อใดก็ตาม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจะมีมาตรการกำหนดให้บริษัทแม่ทุกยี่ห้อต้องส่งคนไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันในเครือข่ายของตนเองทั่วประเทศให้จำหน่ายน้ำมันเต็มลิตร และกรมการค้าภายในจะเข้าไปตรวจสอบคู่ขนานกันไป หากพบว่าปั๊มไหน น้ำมันใด เติมน้ำมันให้ลูกค้าไม่เต็มลิตร ก็จะถือจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทแม่ทันที ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ โดยจะมีมาตรการหรือบทลงโทษตามกระบวนต่อไป


รายงานข่าว ระบุว่า กรมการค้าภายในมีนโยบายในการพัฒนาการกำกับดูแลงานด้านช่างตวงวัดให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานสากลและครอบคลุมเครื่องชั่งตวงวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนให้มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานที่บริการที่มีกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศตามเส้นทางหลักทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์